“Onder de schelft”


Omdat uitbreiden, door de monumentenstatus van “In den Anker”, niet mogelijk is, is er gezocht naar een andere oplossing om tegemoet te komen aan de grote vraag voor een feestruimte. De oplossing werd uiteindelijk gevonden in de oude koeienstal. In vier jaar tijd werd de stal veranderd in een zeer verrassende ruimte waarbij enkele oude elementen bewaard zijn gebleven en waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van oude technieken.


Zo zijn de muren afgewerkt met leemstuc. Leem werd vele eeuwen geleden al gebruikt om huizen mee af te werken. Door de ontdekking van cement werd leem in grote delen van Europa in snel tempo verdrongen. In Zuid-Europa is leem echter nooit weggeweest. Bij het aanmaken van leem werden zogenaamde toeslagstoffen toegevoegd zoals stro, hennephout en zaagsel. Bij de eigen gemaakte leemstuc waarmee de muren zijn afgewerkt, zie je de strootjes heel duidelijk zitten. Aan de stenen “steunpilaren” in de stal is niets veranderd. Waar metselwerk verdwenen is, is dat destijds afgetrapt door de koeien die erin stonden.


Een naam voor de nieuwe feestruimte was snel gevonden. Boven de stal was van oudsher een opslagruimte “de schelft” waar hooi en stro op werd bewaard. De zaal is “onder de schelft” gesitueerd. De hele week (uitgezonderd vrijdag sluitingsdag) werken wij vanuit het oude, authentieke café. Op zondag wordt vanuit “Onder de schelft” gewerkt en is het oude gedeelte gesloten. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om (buiten de zondagen) de ruimte te huren voor feesten, workshops, vergaderingen, congressen, enz. Neem gerust contact op en kom tot de ontdekking dat “Onder de Schelft” een unieke ruimte is, waar (bijna) alles mogelijk is.